Info

Die sinode van Wes-en-Suid-Kaapland is een van die 10 sinodes van die NG Kerk. Die sinode bestaan uit 228 gemeentes, wat geografies georganiseer is in 29 ringe. Daar is 192 992 belydende lidmate, wat  deur 321 leraars bedien word.

Die administrasie van hierdie sinode vind plaas uit die Sinodale Sentrum in Bellville. Ander kantore is geleë in die Communitas-netwerk op Stellenbosch.

Struktuur van die Sinode

Die sinode van Wes-en-Suid-Kaapland is een van die tien sinodes van die NG Kerk.

Die sinode van Wes-en-Suid-Kaapland bestaan uit 229 gemeentes, wat strek van sover as Springbok en Beaufort-Wes in die Wes-Kaap en George in die Suid-Kaap.  Daar is 193 164 belydende lidmate, wat  bedien word deur 319 leraars.

Plaaslik word die gemeentes geografies georganiseer in 28 ringe, naamlik Beaufort, Bellville, Brackenfell, Caledon, Calvinia, Clanwilliam, Durbanville, George, Goodwood, Kaap die Goeie Hoop, Knysna, Koeberg, Kuilsrivier, Mosselbaai, Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, Parow, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh, Wesland, Worcester en Wynberg.

Die administrasie van hierdie sinode vind plaas uit die Sinodale Sentrum in Bellville. Ander kantore is geleë in die Communitas-netwerk op Stellenbosch.

Saam vorm die tien sinodes die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die Algemene Sinode het in 1962 tot stand gekom. Die Kantoor van die Algemene Sinode is tans in Pretoria gesetel, met ander administratiewe komponente (hoofsaaklik kommunikasie en media) in Wellington en Bellville.